Prissättning i praktiken

Konsult i prissättning

Söker du en konsult i prissättning. I så fall kanske vi kan vara till hjälp. Vi är en särskild sorts forskare. Vi ägnar oss inte bara åt teoriutveckling, utan vi brinner också för att se våra forskningsresultat omsättas i praktisk handling. Inom akademin kallas detta ibland för den tredje uppgiften (den första uppgiften är att undervisa och den andra är att forska). Kontakta oss redan idag så kan vi berätta mer om hur vi skulle kunna arbeta som konsulter åt er för att använda vår modell för att göra er prissättning mer strategisk och öka er lönsamhet.

Affärsekologin och affärsmodellen anger ramarna för prissättningen

Prissättning handlar ytterst om att bestämma rätt prisnivå. Priset skall både attrahera tillräckligt många kunder (ju lägre pris desto fler kunder) och vara högt nog att varje försäljning finansierar kostnaderna och lämnar ett bidrag till företagets vinst. Men, prisnivån sätts inte i ett vakuum. Ert utpris beror på vad ni säljer, till vilka kunder och i vilken konkurrens, vilket i sin tur bestäms av er affärsmodell och den affärsekologi ni är en del av.

För att bestämma vad som är ett lämpligt pris brukar vi därför börja varje projekt med en kartläggning av er affärsekologi och er affärsmodell. Baserat på detta föreslår vi en lämplig prismodell. Se videoklippet nedan där en av oss förklarar hur prismodellen härleds ur affärsmodellen, som bör vara utformad för att passa in i affärsekologin.

Prismodell och prisnivå

När vi har kartlagt affärsekologin och utformat affärsmodellen respektive den tillhörande prismodellen återstår arbetet med att sätta en relevant prisnivå. En korrekt bedömning av kostnaderna för att leverera erbjudandet (gärna med hjälp av en aktivitetsbaserad kostandsmodell) utgör golvet för priset på produkten. Däremot ger kostnadskalkylen inget riktvärde för den relevanta prisnivån.

Vi föreslår istället att kundernas betalningsvilja uppskattas med hjälp av en flerdimensionell analysmetod. Att bara fråga kunderna hur mycket de skulle kunnna tänka sig att betala för erbjudandet riskerar att missa flera viktiga aspekter i prissättningen. Istället för att räkna fram en prisnivå, bör analysmetoden ge besked om ett relevant prisfönster. Genom att uppskatta ett prisintervall ges en bredare förståelse av den optimala prispunkten. Vi har funnit att Van Westendorps modell är en effektiv metod för detta. Med hjälp av bara fyra frågor kan en god bild tecknas av vilken prisnivå som uppfattas som billig respektive dyr, samt vilka prisnivåer som är för höga och för låga.

Söker ni en konsult som kan hjälpa er med er prissättning?

Hör i så fall av er till någon av oss så träffas vi gärna för att prata vidare om hur vi kan hjälpa er i arbetat med att skapa en mer strategisk prissättning. Vi tror att vår typ av kompetens och erfarenhet kan vara ett värdefult stöd som konsult i ert arbete med att utveckla er prissättning.

Bok som stöd för konsult prissättning