Utbildning i prissättning

Vill du gå en utbildning i prissättning? I så fall föreslår vi någon av våra kurser som baseras på boken ”Prissättning – Affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller”. I de kurserna undervisar vi om hur ett företags affärsmodell och prismodeller skall utformas för att hänga ihop sinsemellan. Samt för att passa in i den större affärsekologi som företaget är en del av.

 För yrkesverksamma föreslår vi antingen kursen ”Strategisk prissättning och innovativa prismodeller” på Företagsekonomiska Institutet i Stockhom. Eller kursen ”Strategisk prissättning, innovativa prismodeller och digitalisering” på Chalmers Professional Education i Göteborg.

Prissättning, och vilka prismodeller som kan användas, är en viktig fråga eftersom utformningen av dessa påverkar företagets intäkter direkt. I boken och utbildningarna presenteras en referensram som kan hjälpa företag att utveckla innovativa prismodeller och strategier för att förbättrar sina affärsmodeller. I tillägg till den teoretiska referensramen ges också en rad praktiska exempel på företag som har utformat innovativa prismodeller både i Sverige och internationellt.

Om du är doktorand och söker en kurs om affärsekologier, affärsmodeller och prissättning föreslår vi att du söker vår doktorandkurs vid Lunköpings Universitet.

Om du är intresserad av en skräddarsydd utbildning om strategisk prissättning och innovativa prismodeller är du välkommen att kontakta någon av forskarna inom CASIP. Våra kontaktuppgifter hittar du på sidan Om CASIP.