Utbildning

CASIPs uppfattning är att det är bra om mer intresse ägnas åt innovativ prissättning i utbildningen. Ett sätt att uppmuntra detta är boken Prissättning (Studentlitteratur, 2014). Boken är tänkt att användas i utbildningar som handlar om strategi, marknadsföring och ekonomistyrning, av lärare som vill fördjupa studenternas förståelse av innovativ prissättning, i nya branscher som IT, telekom, spel, outsourcing etc.

En annan utbildningsinsats är den doktorandkurs som hålls vid Linköpings Universitet, som baseras på boken Prissättning och CASIPs forskning inom området. Kursen ger deltagarna en bredare förståelse av prissättning som forskningsområde. I kursen utforskar doktoranderna relationen mellan affärsekologi, affärsmodell och prismodell, samt möjliga utformningar av organisatoriska processer för prissättning. Innovativ prissättning, och hur prissättningen kan göras med strategisk, är en viktig fråga i såväl näringsliv som offentlig och ideell sektor.  Innovativa prismodeller kan användas för såväl inkommande och utgående priser, som vid internprissättning – för inköp och försäljning samt ren internhandel. Precis som det empiriska området som studeras, kan den teoretiska utgångspunkten för att förstå prissättning hämtas från en rad olika företagsekonomiska discipliner: strategi och marknadspositionering, ekologier och nätverk, affärsutveckling och marknadsföring, ekonomistyrning och produktkalkylering. Och självklart traditionell prisbildningsteori som kopplar till angränsande områden som förvärv och fusioner, affärsrätt och kontraktsteori. Precis som i vår forskningsambition hoppas vi på ett brett deltagande och att doktorander från olika ämnen söker sig till kursen.